Úvodní stránka Korespondence a legislativa

Korespondence a legislativa

(15.4.2002)

Návrh novely vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/1998 v platném znění

Vážený pane radní, v příloze tohoto dopisu Vám zasílám uvedený návrh novely vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1998 v platném znění. Záměrem uvedených návrhů je uvedení této vyhlášky v soulad se zněním zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zamezení možnosti vzniku prostoru pro korupci a uvedení znění této vyhlášky na úroveň běžnou v zemích EU. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(17.9.2001)

Podnět primátorovi hl.m. k provedení nápravy ve způsobu provádění zkoušek

Vážený pane primátore, obracím se na Vás s podnětem k provedení nápravy ve způsobu provádění zkoušek (ověřování) znalostí řidičů taxislužby dle vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy č. 2311998 Sb.. Ověřování znalostí řidiče taxislužby se skládá z písemné části (10 otázek z místopisu a 10 otázek z právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele) a části ústní ( 1 otázka z místopisu, 1 otázka z právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a 1 otázka ze znalosti obsluhy taxametru). více

Sekce: Korespondence a legislativa

(17.9.2001)

Dopis předsedovi senátu Doc. JUDr. Petru Pithartovi

Vážený pane předsedo, obracím se na Vás se žádostí o Vaši pomoc a intervenci při řešení problematiky patřící do kompetence Ministerstva dopravy a spojů. V minulých dnech se společnost A A A radiotaxi s.r.o., jejíž jsem jednatelem, připojila k protestní blokádě Prahy, která byla svolána Asociací autoškol a Sdružením drobných dovozců aut. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(21.3.2001)

Reakce ministra Schlinga na dopis ze dne 27.2.2001

Vážený pane, k Vašemu dopisu ze dne 27.2.2001, kterým mě žádáte, abych pozastavil účinnost vyhlášky Magistrátu hlavního města Prahy č. 23/1998 Sb., o ověřování znalostí řidičů taxislužby, která v čl. 7 stanoví platnost osvědčení o zkoušce na čtyři roky od data jejího vykonání, sděluji, že jak Vás již informoval pan náměstek Ing. Braha, podle právního názoru Ministerstva dopravy a spojů není důvod o tomto kroku uvažovat. Stávající znění § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nebrání tomu, aby obec stanovila omezení platnosti osvědčení o zkoušce na čtyři roky od data jejího vykonání. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(8.3.2001)

Návrh technické novely zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění

V souladu s usnesením ze 14. zasedání podvýboru pro dopravu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konalo dne 08.02.2001, předkládám návrh technické novely zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(27.2.2001)

Reakce na odpověď ministra Ing. Jaromíra Schlinga ze dne 02.02.2001

Vážený pane ministře, dne 02.02.2001 jsem obdržel Vaši odpověď na moji žádost ze dne 18.01.2001, týkající se zákona č. 150/2000 Sb., kterým se změnil zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a to § 21 odst. 7 výše uvedeného zákona. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(13.2.2001)

Návrh změn zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění pro hospodářský výbor P ČR

Věc: Návrh změn zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění pro hospodářský výbor parlamentu ČR podvýbor pro dopravu 1 ) V § 9 odst. 2 písmeno e) vypustit text "a spolehlivá, 5)" ~nahradit textem " , ". Zdůvodnění: Zákon č. 45511991 Sb. v platném znění - živnostenský zákon ve svém § 27 již nezavádí pojem "spolehlivost" pro osoby podnikající na základě koncesní listiny a tudíž odkaz s) je bezpředmětný. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(12.2.2001)

Zveřejnění otázek ke zkouškám řidičů taxislužby

Vážený pane, k Vašemu dopisu ze dne 29. ledna 2001 Vám sděluji : Požadavek zástupců provozovatelů taxi vznesený na jednání pracovní skupiny byl projednán v radě Zastupitelstva hl. města Prahy dne 18.5.1999. Rada ZHMP svým usnesením č. 527 rozhodla o zveřejnění souboru zku5ebních otázek z místopisu i z právních předpisů na internetu. více

Sekce: Korespondence a legislativa

(1.2.2001)

Sdělení ministerstva dopravy a spojů ČR

Vážený pane, z pověření pana ministra k Vašemu dopisu ze dne 18.1.2001, kterým tlumočíte svůj požadavek, aby Magistrát hlavního města Prahy zrušil článek 7 vyhlášky č. 23/1998 Sb., o ověřování znalostí řidičů taxislužby, kterým se stanoví platnost osvědčení ó zkoušce na 4 roky od data jejího vykonání, sděluji následující: více

Sekce: Korespondence a legislativa

(29.1.2001)

Žádost o zveřejnění testových otázek

Vážený pane řediteli, na základě vyhlášky MHMP č. 23/1998 Sb. v platném znění a ěl. 1 této vyhlášky je Váš ústav pověřenou osobou, která provádí ověřování znalostí zkouškou řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy z místopisu Prahy, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiče taxislužby. více

Sekce: Korespondence a legislativa


Česky | English

webdesign: NETservis s.r.o. © 2007-2012 A A A radiotaxi s.r.o., všechna práva vyhrazena   |   VOLEJTE 14014