Legislativa

Usnesení Rady hl. města Prahy č. 1684 ze dne 21.7.2015 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

24. 7. 2015  |  Rada hlavního města Prahy vyslovila souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě a uložila primátorce hl.m. Prahy předložit návrh Zastupitelstvu hl.m. Prahy do 10.9.2015.

Novela prováděcí vyhlášky

5. 3. 2013  |  Novela prováděcí vyhlášky [PDF; 0,03 MB]

Usnesení zastupitelstva HM Prahy č. 21/34 z 29.11.2012. Novelu provozního řádu stanovišť taxislužby v Praze připomínkovali pouze řidiči A A A radiotaxi s.r.o.

12. 12. 2012  |  Usnesení ZHMP č. 21/34 [PDF; 0,81 MB]

Návrh změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. HM Prahy

13. 9. 2012  |  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. HM Prahy [DOC; 0,03 MB]

Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky - doplnění

1. 8. 2012  |  Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky - doplnění [PDF; 1,08 MB]

Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky

31. 7. 2012  |  Připomínky k návrhu [PDF; 3,21 MB]

Příležitostná osobní silniční doprava v období let 1935 – 2012 a její vztah k taxislužbě

18. 6. 2012  |  Příležitostná osobní silniční doprava v období let 1935 – 2012 a její vztah k taxislužbě [PDF]

Připomínky k novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ze dne 1.12.2010

13. 12. 2010  |  Připomínky k novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě [PDF; 2,13 MB]

Stanovisko vlády k novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ze dne 20.10. 2010

27. 10. 2010  |  Návrh zastupitelstva HM Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 104).
ÚvodObjednat taxi
CZ EN