AAA Taxi Objednat taxi

Doplnění připomínek společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

10. 9. 2015

Reakce na „poslední aktualizované znění ze dne 24. srpna 2015“ rozeslané zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky Kristýnou Bučkovou dne 31. srpna 2015.

Dokumenty ke stažení

Doplnění připomínek společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.) – reakce na „poslední aktualizované znění ze dne 24. srpna 2015“ rozeslané zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky Kristýnou Bučkovou dne 31. srpna 2015 [PDF]

Návrh zákona vypracovaný hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.) – „poslední aktualizované znění ze dne 24. srpna 2015“ [PDF]