AAA Taxi Objednat taxi

Odpověď ředitelky Magistrátu hl. města Prahy na interpelaci zastupitele ZHMP Jakuba Michálka

9. 3. 2017

Odpověď ředitelky MHMP JUDr. Martiny Děvěrové na interpelaci týkající se rozsudku Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí MHMP o pokutě pro řidiče taxislužby nesplňující požadavky dle zákona č. 111/1994 S. o silniční dopravě.

Hlavní problematické body týkající se rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 1A 96/2015 o zrušení rozhodnutí MHMP č.j. 1869053/2015, resp. sankcí za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě:

  • ČR nemá precedentní právní systém, tedy rozsudek se týká pouze jednoho konkrétního případu,
  • MHMP podal proti rozsudku kasační stížnost,
  • sjednocující roli v oblasti správního trestání sehrává NSS (ve smyslu závaznosti jeho právního názoru), ten ale o kasační stížnosti MHMP zatím nerozhodl,
  • předmětem správního trestání v daném případě nebylo použití aplikace UBER, ale vlastní provedení přepravy v nesouladu s platnou právní úpravou.

Meritem správního řízení Úřadu MČ Praha 4 a MHMP nebylo použití aplikace, ale provedení přepravy pro cizí potřeby v nesouladu se zákonem 111/1994 Sb.

Ke stažení

Odpověď ředitelky MHMP JUDr. Martiny Děvěrové na interpelaci zastupitele ZHMP Jakuba Michálka [PDF]

Zdroj: Portál hl. města Prahy