AAA Taxi Objednat taxi

Otevřený dopis – reakce na příspěvek Magistrát a ministerstvo nesmyslně utahují šrouby regulace sdílených služeb uveřejněný dne 7. 11. 2016 na serveru Lupa.cz

14. 12. 2016

Reakce smluvních řidičů A A A radiotaxi s.r.o. na text Ing. Tomáše Prouzy, MBA „Magistrát a ministerstvo nesmyslně utahují šrouby regulace sdílených služeb“ uveřejněný na internetovém serveru Lupa.cz.

Věc: Otevřený dopis – reakce na příspěvek Magistrát a ministerstvo nesmyslně utahují šrouby regulace sdílených služeb uveřejněný dne 7. 11. 2016 na serveru Lupa.cz

Vážený pane Prouzo,

níže si Vám dovoluji zaslat reakci smluvních řidičů A A A radiotaxi s.r.o. na Váš text Magistrát a ministerstvo nesmyslně utahují šrouby regulace sdílených služeb uveřejněný na internetovém serveru Lupa.cz (http://www.lupa.cz/clanky/magistrat-a-ministerstvo-nesmyslne-utahuji-srouby-regulace-sdilenych-sluzeb/).

Publikovaný text byl dne 7. 11. 2016 uveřejněn jako hlavní článek na uvedené doméně: nešlo jej nezaregistrovat a nabízela se otázka, co vedlo redakci serveru Lupa.cz k tomu, že tak výrazně zviditelnila právě tento příspěvek. Protože součástí článku je doprovodná grafika od společnosti Uber, měli jsme nejprve za to, že se jedná o jeden z dalších tendenčních PR textů, jež mají před českých zákazníkem a uživatelem popularizovat služby a aplikace tzv. sdílené ekonomiky, nota bene několik dní po vydání rozsudku Městského soudu v Praze, jež zrušil pokutu a trest zákazu řízení pro řidiče, který vykonával přepravu zprostředkovanou aplikací UberPop bez splnění požadavků vyplývajících ze zákona o silniční dopravě.

Jaké však bylo naše překvapení, když jsme identifikovali, že autorem článku není PR oddělení českého zastoupení společnosti Uber, ani některý z „nezávislých“ publicistů, jež se aktivisticky vezou na zdánlivě populární vlně tzv. sdílené ekonomiky, ale Vaše osoba, a to rovnou s vizitkou Vaší funkce vládního koordinátora digitální agendy.

Samozřejmě nelze nebrat jako fakt a projev tvrdého konkurenčního boje uveřejňování tematických článků, jež, často jednostranně a nekriticky, přejímají argumenty některých technologických firem, pro něž je zdůrazňovaný cíl zájmu a pohodlí zákazníka pouze nástrojem, jak co nejjednodušeji a nejrychleji vydělat. Problém nastává v okamžiku, kdy tuto rétoriku přejímá osoba, jež vykonává funkci placenou z peněz daňových poplatníků, a která by namísto jednostranného a nekritického pohledu měla být moderátorem a hybatelem odborné diskuze zohledňující jak pozitiva, tak negativa, nedostatky a vyloženě nedořešené či neřešené souvislosti tzv. sdílené ekonomiky a tzv. alternativních taxislužeb.

Nemáme nic proti rozvoji moderních technologií ani postupující digitalizaci v oblasti přepravních služeb, resp. taxislužeb. Naopak, jsme přesvědčeni, že nové technologie a aplikace přinášejí prospěch jak zákazníkům, tak nám řidičům, podnikajícím a spolupracujícím na smluvním základě s řádnou koncesí a všemi náležitosti, jež nám předepisuje platná legislativa. Zde si dovolíme poznamenat, že většina tzv. klasických, resp. legálních poskytovatelů (zprostředkovatelů) taxislužeb nabízí svým zákazníkům a řidičům funkčně obdobnou technologickou platformu i nástroje jako tzv. alternativní taxislužby, s tím rozdílem, že svou činnost opírají o dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a další právní předpisy.

V případě objektivního a realistického pohledu na věc je nutno uznat, že technologické inovace se tedy dávno dotkly i tzv. tradičních poskytovatelů, pro které mobilní aplikace a digitální svět není žádné novum, do kterého by je snad musely navádět nově příchozí subjekty ze segmentu tzv. sdílené ekonomiky. Pronikání technologií a mobilních aplikací do každodenního života zákazníků i řidičů vnímáme jako logický výsledek postupné digitalizace služeb a přirozeného technologického rozvoje. Váš názor, že poskytovatelé tzv. alternativních taxislužeb „mění naše vnímání dopravních služeb“ (a proto by jim zřejmě měly být poskytnuty nějaké výhody či úlevy?) považujeme za minimálně velmi sporný a diskutabilní.

Musíme však rozhodně odmítnout, aby si tito „digitální revolucionáři“, zejména v podobě nově vzniklých globálních aplikací, pod zástěrkou tzv. sdílené ekonomiky, vybrali z oblasti daného podnikání jen to, co se jim líbí a co jim vyhovuje (nízké náklady, nízké, nejlépe žádné daně a poplatky, díky tomu nízké a často dumpingové ceny pro zákazníky) a naopak ignorovali to, co se jim nehodí (pravidla pro získání koncese, doložení způsobilosti a spolehlivosti řidičů, dodržování pravidel pro registraci a technických parametrů vozidel taxislužby, placení daní a veškerá pravidla pro podnikatele v silniční dopravě).

Máme rovněž kritický postoj k připravované novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě z díly Ministerstva dopravy ČR, jež se právě nachází v legislativním procesu a bude projednáván českou vládou. Máme za to, že některá navrhovaná opatření mohou mít dokonce likvidační dopad na podnikatele v oblasti taxislužby. Zásadně ale nesouhlasíme s tím, aby tato skutečnost sloužila jako omluva či alibi nekalé konkurenci, která se snaží z vědomého obcházení zákona, za pomoci všemožných lobbistů, dokonce udělat přednost a jako rukojmího si bere zákazníka, kterého označuje (bez toho, aby to nějak doložila) za „automaticky“ spokojeného.

Z přilákání údajně velkého množství nových zákazníků a změny vnímání přepravních služeb se stalo neustále recyklované klišé. Realita je taková, že velké množství zákazníků a příznivců mají i dosavadní dopravci, kteří technologické novinky a aplikace rovněž nabízejí, a nabízeli je dokonce dávno předtím, než „nové aplikace“ ze segmentu tzv. sdílené ekonomiky pronikly na český trh.

Jsme přesvědčeni, že pokud platí legislativa upravující poměry v určité oblasti podnikání, v tomto případě taxislužeb, je třeba ji bez výjimky dodržovat. Solidní podnikatel respektuje platná pravidla i tehdy, pokud mu ne ve všem vyhovují. Ve zpochybňování tohoto základního principu fungování podnikání a férových tržních vztahů vidíme neblahé deformace v oblasti hospodářské soutěže, podhoubí pro nekalosoutěžní jednání, daňové úniky a ve svém důsledku v podstatě zpochybňování zásad fungování právního státu.

Vážený pane Prouzo,

vyzýváme Vás, abyste namísto, z našeho pohledu jednostranných a spíše lobbisticky laděných, prohlášení, zahájil skutečnou debatu za účasti celého spektra podnikatelských subjektů účastnících se podnikání v oblasti přepravních služeb (taxislužeb), a zejména, aby do této debaty byli přizváni zástupci těch podnikatelů, kteří opírají své podnikání o platnou legislativu, kterou respektují. Za smluvní řidiče největšího taxi dispečinku na trhu jsme já, příp. i další zástupci, k této diskuzi připraveni.

S politováním musíme konstatovat, že politika nerespektování či obcházení zákona, hledání kočkopsů a nejrůznějších únikových cest, dumpingových cen a pokusů o plíživou akceptaci nelegálních praktik, povede jen k postupné likvidaci poctivého a udržitelného podnikání v taxislužbě. Jsme přesvědčeni, že takový stav si drtivá většina solidních podnikatelů v taxislužbě nezaslouží a nelze jej připustit.

 

Za smluvní řidiče

Jiří Kvasnička,
jednatel společnosti A A A radiotaxi s.r.o.

Na vědomí:

Ing. Tomáš Prouza
koordinátor digitální agendy vlády ČR
Úřad vlády České republiky
Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
datová schránka ID: trfaa33
e-mail: prouza.tomas@vlada.cz

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
datová schránka ID: trfaa33

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident
Hospodářská komora České republiky
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
datová schránka ID: 9nqab6b
e-mail: Dlouhy-Vladimir@komora.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
datová schránka ID: wbtbmxb
e-mail: jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Ondřej Michalčík
ředitel odboru veřejné dopravy
Ministerstvo dopravy ČR
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
datová schránka ID: n75aau3
e-mail: ondrej.michalcik@mdcr.cz

David Slížek
šéfredaktor Lupa.cz
Internet Info, s.r.o.
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
e-mail: david.slizek@lupa.cz

Ke stažení

Otevřený dopis – reakce na příspěvek Magistrát a ministerstvo nesmyslně utahují šrouby regulace sdílených služeb uveřejněný dne 7. 11. 2016 na serveru Lupa.cz [PDF]