AAA Taxi Objednat taxi

Legislativa

Návrh zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě schválený na 59. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Kategorie:

1. 8. 2017 | Text novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě schválený Poslaneckou sněmovnou dne 14.7.2017. Poslanecká sněmovna postoupila dne 24.7.2017 návrh zákona Senátu. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 9. schůze Senátu dne 16.8.2017 jako bod č. 7.

Vládní návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a postavení zprostředkovatelů taxislužeb

Kategorie:

19. 1. 2017 | Stanovisko A A A radiotaxi s.r.o. k vládnímu návrhu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě schváleného vládou ČR 19. 12. 2016.

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kategorie:

24. 5. 2016 | Připomínky k legislativnímu návrhu zpracovanému Ministerstvem dopravy ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie:

26. 4. 2016 | Návrh změn některých aspektů právní úpravy taxislužby a dílčí změny vyvolané potřebami praxe. Návrh Ministerstva dopravy pro připomínkové řízení.

Sdělení společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k (v pořadí třetímu) „přepracovanému“ návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kategorie:

15. 10. 2015 | Reakce na výzvu rozeslanou zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky hl. m. Prahy Kristýnou Bučkovou dne 9. října 2015.

Doplnění připomínek společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

Kategorie:

10. 9. 2015 | Reakce na „poslední aktualizované znění ze dne 24. srpna 2015“ rozeslané zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky Kristýnou Bučkovou dne 31. srpna 2015.

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

Kategorie:

2. 9. 2015 | V souvislosti s výzvou Magistrátu hl. m. Prahy, vyzývající provozovatele taxislužby a dispečinky taxislužby k vyjádření se k současné situaci v pražské taxislužbě a k předložení návrhů, které by mohly vést ke zlepšení pražské taxislužby, předkládá společnost A A A radiotaxi s.r.o připomínky k návrhu zákona vypracovanému (jako navrhovatelem) hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Usnesení Rady hl. města Prahy č. 1684 ze dne 21.7.2015 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Kategorie:

24. 7. 2015 | Rada hlavního města Prahy vyslovila souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě a uložila primátorce hl.m. Prahy předložit návrh Zastupitelstvu hl.m. Prahy do 10.9.2015.

Novela prováděcí vyhlášky

Kategorie:

5. 3. 2013 | Novela prováděcí vyhlášky [PDF; 0,03 MB]
12