Legislativa

Vládní návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a postavení zprostředkovatelů taxislužeb

19. 1. 2017  |  Stanovisko A A A radiotaxi s.r.o. k vládnímu návrhu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě schváleného vládou ČR 19. 12. 2016.

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

24. 5. 2016  |  Připomínky k legislativnímu návrhu zpracovanému Ministerstvem dopravy ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

26. 4. 2016  |  Návrh změn některých aspektů právní úpravy taxislužby a dílčí změny vyvolané potřebami praxe. Návrh Ministerstva dopravy pro připomínkové řízení.

Sdělení společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k (v pořadí třetímu) „přepracovanému“ návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

15. 10. 2015  |  Reakce na výzvu rozeslanou zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky hl. m. Prahy Kristýnou Bučkovou dne 9. října 2015.

Doplnění připomínek společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

10. 9. 2015  |  Reakce na „poslední aktualizované znění ze dne 24. srpna 2015“ rozeslané zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky Kristýnou Bučkovou dne 31. srpna 2015.

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

2. 9. 2015  |  V souvislosti s výzvou Magistrátu hl. m. Prahy, vyzývající provozovatele taxislužby a dispečinky taxislužby k vyjádření se k současné situaci v pražské taxislužbě a k předložení návrhů, které by mohly vést ke zlepšení pražské taxislužby, předkládá společnost A A A radiotaxi s.r.o připomínky k návrhu zákona vypracovanému (jako navrhovatelem) hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Usnesení Rady hl. města Prahy č. 1684 ze dne 21.7.2015 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

24. 7. 2015  |  Rada hlavního města Prahy vyslovila souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě a uložila primátorce hl.m. Prahy předložit návrh Zastupitelstvu hl.m. Prahy do 10.9.2015.

Novela prováděcí vyhlášky

5. 3. 2013  |  Novela prováděcí vyhlášky [PDF; 0,03 MB]

Usnesení zastupitelstva HM Prahy č. 21/34 z 29.11.2012. Novelu provozního řádu stanovišť taxislužby v Praze připomínkovali pouze řidiči A A A radiotaxi s.r.o.

12. 12. 2012  |  Usnesení ZHMP č. 21/34 [PDF; 0,81 MB]

Návrh změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. HM Prahy

13. 9. 2012  |  Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. HM Prahy [DOC; 0,03 MB]
Strana 1/2
«První stránka Předchozí stránka 1 2 Další stránka Poslední stránka»
AAA TaxiObjednat taxi
CZ EN