AAA Taxi Objednat taxi

AAA TAXI žádá ministra financí o nápravu ve věci ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze

22. 4. 2015

Společnost A A A radiotaxi s.r.o. zaslala Ministerstvu financí České republiky žádost ve věci aktuální ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze. Opakovaně žádá ministra financí Ing. Andreje Babiše o nápravu.

Žádost A A A radiotaxi s.r.o. ze dne 20.11. 2014

Dne 20.11. 2014 zaslala společnost A A A radiotaxi s.r.o. ministrovi financí žádost o nápravu ve věci aktuální ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze. Žádost poukazuje na zásadní skutečnost, že maximální ceny za taxislužbu na území hl. města Prahy, nebyly od 1.7.2007 do současnosti valorizovány.

Usnesení Rady hl. města Prahy č. 672/2013 zohledňuje poslední novelu zákona o silniční dopravě (zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě – taxislužby vozidlem zákazníka, přeprava vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy), ale hodnoty maximální cen taxislužby na území hl. města Prahy se nemění.

Přílohou č. 2 k Důvodové zprávě k Usnesení rady č. 672/2013 je Ověřovací kalkulace ceny taxislužby 2013, přitom v této ověřovací kalkulaci:

  • kalkulace nákladů na vozidlo taxislužby je pouze pro vozidlo ŠKODA Octavia, přičemž zákazníky při výběrových řízeních je často požadována taxislužba vozidly vyšší střední třídy (např. ŠKODA Superb) ve formě, kdy nelze překročit maximální ceny,
  • v kalkulaci nákladů není zahrnut standard taxislužby, který při výběrových řízeních požadují státní organizace,
  • kalkulace nákladů nezahrnuje platby provozovatele taxislužby za pronájem stanoviště taxislužby se správcem v Praze,
  • kalkulace nákladů nezahrnuje skutečné aktuální ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze,
  • v kalkulaci nákladů je pro vozidlo ŠKODA Octavia 1,6 TDI nesprávně použita průměrná spotřeba nafty (město 4,6 l/km, dle technických parametrů výrobce 5,7 l/km).

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti A A A radiotaxi s.r.o., jménem jednatele společnosti Jiřího Kvasničky, žádá ministra financí Ing. Andreje Babiše o nápravu v dané věci tak, aby aktuální Ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze byla reálná, správně spočítaná, vycházela ze skutečných ekonomických parametrů, které vytváří ekonomiku tržního prostředí pražské taxislužby a určovala skutečné maximální ceny taxislužby na území hlavního města Prahy.

Odpověď Ministerstva financí ČR ze dne 8.12. 2014

Na žádost A A A radiotaxi s.r.o. odpověděl, z pověření ministra financí, náměstek JUDr. Martin Pros, Ph.D. V odpovědi ze dne 8.12. 2014sděluje: „Ověřovací kalkulace 2013, ke které ve Vašem dopisu vyslovujete své výhrady, není aktuální kalkulací Magistrátu hl. m. Prahy pro taxislužbu.“ V roce 2014 byly dle jeho sdělení zpracovány další dvě ověřovací kalkulace: jedna v březnu a druhá v září 2014. „Protože smyslem cenové regulace taxislužby je kompenzovat ohrožení trhu účinky omezení hospodářské soutěže, dostala by se do rozporu s právem taková výše maximální ceny, která by nezaručovala určitou výši zisku nebo dokonce nepokrývala náklady. Ovšem současná tržní situace takový stav nijak nenaznačuje. S ohledem na cenovou úroveň některých firem taxi v Praze, kdy řada z nich uplatňuje cenu nižší než maximální, se jeví současná maximální cena dostačující za podmínky dostatečné vytíženosti vozidel a tomu odpovídajícímu počtu ujetých kilometrů vč. poměru placených a neplacených,“ uvádí v odpovědi z 8.12. 2014 náměstek ministra financí Martin Pros.

Reakce a opakovaná žádost A A A radiotaxi s.r.o. ze dne 13.4. 2015

Na odpověď zareagovala společnost A A A radiotaxi s.r.o. vyjádřením a opakovanou žádostí dne 13.4. 2015. „Domnívám se, že ověřovací kalkulace by měly být Magistrátem hl. města Prahy zveřejňovány všechny a nejenom ty, které prošly jednáním Rady zastupitelstva hl. m. Prahy,“ uvádí v reakci Jiří Kvasnička, jednatel společnosti A A A radiotaxi s.r.o. „Je naprosto nepřijatelné, aby orgán cenové regulace stanovoval maximální ceny taxislužby, aniž by tyto ceny podnikatelským subjektům veřejně odůvodňoval právě ověřovací kalkulací. Zmiňované ověřovací kalkulace z roku 2014 nejsou v současné době veřejně dostupné,“ dodává k tomu Jiří Kvasnička.

Reakce A A A radiotaxi s.r.o. ze dne 13.4.2015 dále poukazuje na fakt, že poslední veřejně známá ověřovací kalkulace vychází zcela účelově a neopodstatněně z předpokladu celodenní průměrné rychlosti pohybu vozidla v provozu, bez režimu provozního čekání, 30 km/hod. Přitom tato uvažovaná rychlost se v praxi pohybuje okolo 18 km/hod. Důsledek účinku tohoto nesprávně – nereálně nastaveného parametru je jasný: drastické snížení maximálních cen v neprospěch provozovatelů taxislužby v Praze. „S Vaším hodnocením současné tržní situace taxislužby v Praze ve vztahu k maximálním cenám taxislužby tak nemohu naprosto souhlasit,“ uvádí Jiří Kvasnička k odpovědi náměstka ministra financí Martina Prose.

A A A radiotaxi s.r.o., jménem jednatele společnosti Jiřího Kvasničky, opakovaně žádá ministra financí Ing. Andreje Babiše o nápravu v dané věci tak, aby každá ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze byla reálná, správně spočítaná, vycházela ze skutečných ekonomických parametrů, které vytváří ekonomiku tržního prostředí pražské taxislužby, určovala skutečné maximální ceny taxislužby na území hlavního města Prahy a byla veřejně přístupná.

Korespondence ke stažení

20.11. 2014 – Žádost o nápravu ve věci aktuální ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze  [PDF; 0,69 MB]

8.12. 2014 – Odpověď JUDr. Martina Prose, Ph.D., náměstka MF ČR na žádost o nápravu ve věci aktuální ověřovací kalkulace ceny taxislužby v Praze  [PDF; 0,36 MB]

13.4. 2015 – Reakce A A A radiotaxi s.r.o. na odpověď JUDr. Martina Prose, Ph.D., náměstka MF ČR  [PDF; 1,03 MB]