AAA Taxi Objednat taxi

Asociace koncesionářů v taxislužbě: hájení zájmů taxikářů, nebo užitečná „pátá kolona“?

15. 3. 2017

Stanovisko A A A radiotaxi s.r.o. k Asociaci koncesionářů v taxislužbě.

Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) se prezentuje jako bojovník za zájmy všech taxikářů. Nepříliš transparentní jednání s Ministerstvem dopravy, MHMP a společností UBER v poslední době, však ukazují na cosi poněkud jiného. AKT se stala „pátou kolonou“, místo hájení zájmů všech taxikářů spíš nahrává magistrátu a úředníkům ministerstva dopravy.

Zástupci AKT v poslední době absolvovali jednání s MHMP a ministerstvem dopravy. Touha jejího vedení po vlastním zviditelnění byla posílena členstvím v Hospodářské komoře ČR (HK ČR), díky kterému se představitelům této zájmové skupiny otevřely dveře na jednání pracovních skupin MHMP a Ministerstva dopravy ČR.

Skupina taxikářských „mluvčích“, kterým však již vůbec nejde o zájmy jednotlivých dopravců a řidičů taxi, ale o touho zviditelnit se a působit jako účinná lobbistická skupina, jež prosazuje vlastní zájmy a představu o budoucnosti taxislužby bez toho, aby se svých členů na cokoliv ptala, se s radostí nechala nominovat jak na jednání vyvolané ministerstvem dopravy, tak iniciovala některá jednání s MHMP.

A při porovnání s minulými postoji je docela zajímavé sledovat, jak si představitelé této asociace začaly společně notovat s těmi, kterým ještě před nedávnem nemohli přijít na jméno. Jde o zástupce MHMP a ministerstva dopravy, se kterými nyní AKT, přestože na „oficiálních“ setkáních, jedná poněkud netransparentně a na úkor ostatních koncesionářů na trhu. Není totiž zřejmé, jaké zájmy vlastně hájí.

„Hájíme zájmy poctivých taxikářů a zákazníků před podvodnými a nepoctivými obchodními praktikami,“ konstatuje poněkud obecně předseda AKT Daniel Tarljovski. Nechat se ze strany na HK ČR nominovat na jednání se zástupcem společnosti, která o sobě tvrdí, že není taxislužba, mu však problém nedělá. Jak by se asi zachovali koncesionáři a řidiči, kdyby pan Tarljovski z AKT předem informoval, že bude na jednání o budoucnosti taxislužby sedět v pracovní skupině na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) za jedním stolem se zástupci společnosti UBER, která však o sobě tvrdí, že v silniční dopravě nepodniká, za nic neodpovídá a neručí a je „pouhou“ aplikací na zprostředkování spolujízdy?

Pan Tarljovski se tuto námitku snaží „omluvit“ vysvětlením, že na zástupce UBER „ostatní účastníci jednání měli mnoho dotazů a chtěli tyto dotazy mít zodpovězeny.“ Absurdnost tohoto vysvětlení vynikne při porovnání s dalším konstatováním AKT, podle kterého na druhé schůzce pracovní skupiny MD ČR „nebylo plánováno hovořit o zprostředkovatelích“ a proto nebyli vpuštěni jeho zástupci. Tzn. UBER jako de facto i de iure zprostředkovatel na jednání vpuštěn byl, ba dokonce byl preferován, ale jiní zprostředkovatelé, kteří mají aktuálně na trhu násobně vyšší tržní podíl, vpuštěni nebyli? V čím zájmu a proč je UBER jako zprostředkovatelská platforma na jednáních MD ČR preferován a to i s podporou AKT?

Pokud pan Tarljovski chtěl skutečně přispět k posunu v debatě o budoucnosti taxislužby, a zároveň chce, aby se příslušná rozhodnutí odehrávala za účasti a s vědomím zástupců většiny taxikářské obce, pak měl od počátku usilovat o jiný způsob delegace zástupců na jednáních MD ze strany HK ČR.A pokud o nominacích HK ČR do pracovní skupiny k taxislužbě zástupci AKT dopředu věděli a veřejně nesdělili, kdo a proč se bude vlastně jednání účastnit, těžko se mohou divit tomu, že minimálně část z oněch cca 4000, na jednání nezastoupených, taxikářů začne protestovat. AKT jim ve svých stanoviscích nesdělilo, jaké názory a způsoby řešení prosazuje.

Zajímavý je rovněž obrat AKT ve vztazích s MHMP. Ještě loni na jaře AKT kritizovalo primátorku HMP, že nesplnila ani jeden z bodů pro vzájemné jednání, které měly vést ke zlepšení stavu pražské taxislužby. A po roce jsou věci zdá se jinak. Loňská slova o „teroru a zneužívání politiky“ při blokádě magistrály jsou zapomenuta. AKT se primátorce Prahy zřejmě rozhodla krýt záda, a tak začala padat alibistická slova typu „skutečně lze tedy označit stav tak, že MHMP má v kontrolní činnosti svázané ruce.“ A k tomu ihned obrátit kritiku na ústřední orgány státní správy, konkrétně např. na MPO, kterému je možno jistě přisuzovat vinu za leccos, kontrolu dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, však toto ministerstvo ve své gesci nemá.

Že má ve skutečnosti nejsilnější kompetenční pozici dopravní úřad MHMP, aby řádně vykonával přenesenou působnost státní správy podle zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby, a to včetně činnosti kontrolní a sankční, o tom najednou AKT mlčí. UBER působí v Praze od léta 2014 a za tu dobu měl MHMP dostatek příležitostí k tomu, kontroloval, zda přeprava realizovaná prostřednictvím této aplikace probíhá podle zákona či nikoliv. Nikoliv „svázané ruce“, ale nedostatek politické vůle a odvahy a nečinnost vedení dopravního úřadu magistrátu jsou hlavními příčinami, proč se problém nelegálního podnikání nepodařilo za poslední tři roky řešit. Argument a ujištění, že MHMP skutečně podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.10.2016, působí v této souvislosti jako další alibi.

Aktuální protesty obnažily otázku, co vlastně mohou poctiví taxikáři čekat od představitelů AKT, kteří mají nepokrytou radost z toho, že jsou v poslední době zváni k jednacím stolům, že byli někam delegováni a mohou se realizovat ve vlastní moci. Zapomínají na to, čí zájmy by měli hájit.

AKT a pan předseda Tarljovski by měl celé taxikářské obci vysvětlit, o co AKT ve vzniklé situaci jde a co je jejím cílem. Co nabízí řadovým taxikářům a jaké cíle a metody k tomu povedou? Patří k těmto metodám ustupování primátorce a MHMP, jež v posledních třech letech svoji nečinností přispěly k další kontaminaci trhu silniční dopravy nelegálními podnikavci? Jde jim, za cenu pro ně výhodných ústupků, o nadstandardní vztahy s MHMP? Představuje pro ně nečinný a vymlouvající se MHMP a jeho úředníci to, co pro sebe a pro ně navázané jedince potřebují?

Podvodníky z Pařížské, Staroměstského nám. a Hlavního nádraží se z trhu vytlačit nepodařilo a k tomu přibývají nelegálové bez potřebných náležitostí jezdící za dumpingové ceny.

Možná by byli i vlastní členové AKT, natož ostatní koncesionáři a řidiči taxi překvapeni, kdyby znali skutečný stav věci a motivaci současného vedení AKT. Tato asociace se ohradila proti stanovisku AAA, že na jednání pracovní skupiny na ministerstvu dopravy nebyl zástupce za drtivou většinu taxikářů a bylo jednáno „o nás bez nás“. Zástupci AKT tam byli. Neřekli ale koho a v jakém počtu skutečně zastupují a co vlastně chtějí. Sedět u jednoho stolu se zástupcem UBER jim nevadilo. A ostatní dopravce tam nepotřebovali nebo nechtěli. Tvrzení řidičů TAXI, že dosud bylo jednáno o „nás bez nás“ tedy není lež.

Jiří Kvasnička,
jednatel A A A radiotaxi s.r.o.

Ke stažení

14. 3. 2017 – Stanovisko A A A radiotaxi s.r.o. k Asociaci koncesionářů v taxislužbě (AKT): hájení zájmů taxikářů, nebo užitečná „pátá kolona“? [PDF]

Na vědomí

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory ČR

Roman Pommer
viceprezident Hospodářské komory ČR

Ing. Dan Ťok
ministr dopravy

Mgr. Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR, od 1. 3. 2017 pověřen řízením ministerstva průmyslu a obchodu

JUDr. Jitka Hejduková
zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu Svaz průmyslu a dopravy