AAA Taxi Objednat taxi

Informace pro řidiče AAA TAXI: připomínky ke zlepšení pražské taxislužby

18. 8. 2015

Společnost A A A radiotaxi s.r.o. bude zastoupena ve třech pracovních skupinách ustanovených Magistrátem hl. m. Prahy. Vítáme jakékoli připomínky od řidičů nad rámec „Devatera“, které by bylo vhodné v těchto pracovních skupinách prosazovat.

Po problematickém zhodnocení stavu pražské taxislužby Magistrátem hlavního města Prahy došlo k pokusu o neuvážené legislativní změny v zákoně č. 111 / 1994 Sb., o silniční dopravě. Magistrát hl. m. Prahy vyzval provozovatele taxislužby, dispečinky taxislužby, aby se vyjádřili k současné situaci v pražské taxislužbě a předložili návrhy, které by mohli vést ke zlepšení pražské taxislužby. A A A radiotaxi s.r.o. vydala dne 20. července 2015 „Devatero A A A jak zlepšit českou taxislužbu“.

Magistrát hl. m. Prahy po zhodnocení všech připomínek ustanovil 3 pracovní skupiny, přičemž 1. se má zabývat taxikářským kodexem, 2. zkouškami řidičů taxislužby a jejich prováděním, 3. případnou novelou zákona č. 111 / 1994 Sb., o silniční dopravě.

Společnost A A A radiotaxi s.r.o. spolu s právníky bude zastoupena ve všech třech pracovních skupinách. Z toho důvodu vítáme jakékoli připomínky nad rámec „Devatera“, které si myslíte, že by bylo vhodné v těchto pracovních skupinách prosazovat. Do konce srpna 2015 proběhnou schůze s řidiči A A A , které budou mít za cíl Vaše návrhy projednat i osobně.

Vzhledem k částečné nejednotnosti všech zástupců pražské taxislužby, bude A A A prosazovat i poměrné zastoupení při hlasování o případných změnách. O všech legislativních krocích při jednáních na všech úrovních státní správy Vás bude A A A samozřejmě informovat. Věříme, že tak jako v minulých dobách, i v současnosti, se nám společně podaří udržet taxislužbu v České republice a Praze na lepší a přijatelné úrovni zejména pro řidiče koncesionáře.

Jiří Kvasnička,
jednatel společnosti A A A radiotaxi s.r.o.

Přílohy ke stažení

17.8.2015 – Informace pro řidiče A A A [PDF]