AAA Taxi Objednat taxi

Reakce na aktuální vývoj: Devatero AAA TAXI jak zlepšit českou taxislužbu

24. 7. 2015

AAA TAXI představuje soubor devíti konkrétních opatření, která mají přispět ke zlepšení prostředí české taxislužby.

  • Zajistit spuštění nového Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (viz dopis Ministerstva dopravy z 30.6.2015, 43/2015-190-TAXI/2). Registr měl být spuštěn 1. května 2013 na základě zákona č. 102 / 2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111 / 1994 Sb., o silniční dopravě a další související zákony. Registr byl do zákona prosazován právě legislativní iniciativou společnosti A A A radiotaxi s.r.o.
  • Stanovit zákonem přesné a konkrétní podmínky, které musí být při kontrolní činnosti v taxislužbě splněny k tomu, aby řidiči taxislužby mohl být zadržen průkaz řidiče taxislužby. Současná právní úprava toliko jednou holou větou stanoví, že důvodem zadržení průkazu je poškození cestujícího na ceně, tedy např. předražení o 1 Kč. (?)
  • Stanovit dobře odborně vykalkulovanou minimální cenu taxislužby na území Prahy tak, aby v taxislužbě byl zajištěn výběr příslušných daní a zajištěno řádné plnění všech povinností provozovateli a řidiči taxislužby.
  • Nezavádět zkoušku řidiče taxislužby bez mapy Prahy. Řidič taxislužby musí být schopen pracovat s mapami a navigačními zařízeními a to na vysoké uživatelské úrovni. Zkouška by tedy měla odrážet současný stav techniky, běžně používané v současné taxislužbě a hodnotit zejména schopnosti řidičů ve vztahu k celkové technické úrovni současné taxislužby a vyplývajícím požadavkům.
  • Nezavádět v neprospěch zákazníků regulace počtu podnikatelů, provozovatelů a řidičů v taxislužbě. Zachovat svobodný trh taxislužby.
  • Zřídit pracovní skupinu – komisi na MHMP pro oblast taxislužby za účasti zástupců taxislužeb (provozovatelé taxislužby, řidiči taxislužby, radiodispečinky taxislužby).
  • Zaujmout jasný a kritický postoj tak, jak je tomu v celé západní Evropě ke všem internetovým aplikacím, které vytvářejí podmínky pro neoprávněné provozování taxislužby na území České republiky v rozporu se zákonem.
  • Zaujmout a aktivovat jasný postoj k řešení problematiky výroby, distribuce a používání tzv. TURBA, mazátka a falešných paměťových jednotek taxametru u státních složek zákonodárných, výkonných a justice.
  • Revidovat a upravit definici „Neoprávněné podnikání“ ve smyslu §251 trestního zákoníku tak, aby v autodopravě, konkrétně v taxislužbě, bylo toto ustanovení reálně použitelné.

Přílohy ke stažení

20.7.2015 – Devatero AAA TAXI jak zlepšit českou taxislužbu [PDF]

10.7.2015 – Aktuální situace v taxislužbě: odpověď Ministerstva dopravy ČR [PDF]