AAA Taxi Objednat taxi

Usnesení hospodářského výboru

9. 5. 2019

Usnesení hospodářského výboru z 27. schůze ze dne 2. května 2019 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 431

Usnesení k zákonu 111