AAA Taxi Objednat taxi

V jakém stavu opouští „111ka“ Legislativní radu vlády

13. 2. 2019

Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně její přílohy.

Stanovisko

Příloha ke stanovisku