AAA Taxi Objednat taxi

Zkoušky řidiče taxislužby

Příprava na zkoušku ze znalosti místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru

Testy obsahují zkušební otázky z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru. Otázky v testech jsou totožné s otázkami zveřejněnými bez správných odpovědí na portálu hl. města Prahy. Testy si můžete bezplatně stáhnout a vyzkoušet.

Testy pro řidiče taxislužby

 1. Určení polohy ulic
 2. Organizace dopravy
 3. Trasy + odpovědi
 4. Orientační vzdálenost
 5. Určení adres objektů + odpovědi
 6. Ceny + odpovědi
 7. Kontrolní řád + odpovědi
 8. Ochrana spotřebitele + odpovědi
 9. Podmínky provozu + odpovědi
 10. Pojištění odpovědnosti + odpovědi
 11. Pravidla silničního provozu + odpovědi
 12. Provozní řád stanovišť taxi + odpovědi
 13. Silniční doprava + odpovědi
 14. Zkoušky řidiče taxi + odpovědi
 15. Živnostenský zákon + odpovědi
 16. Seznam praktických znalostí obsluhy taxametru