AAA Taxi Objednat taxi

Žádost o vyjádření k jednání JUDr. Ondřeje Michalčíka na pracovní skupině k taxislužbě konané dne 2.3.2017 na Ministerstvu dopravy ČR

10. 3. 2017

Otevřený dopis adresovaný ministru dopravy Ing. Danu Ťokovi.

Vážený pane ministře,

dne 2.3.2017 se na Ministerstvu dopravy ČR uskutečnilo jednání pracovní skupiny k taxislužbě, jež svolal a příslušné pozvánky rozeslal sekretariát odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR.

Protože s pochopitelným zájmem sleduji aktuální vývoj v oblasti silniční dopravy pro cizí potřeby – taxislužby, a to jak v souvislosti s novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, tak v souvislosti se stále intenzivnějším pronikáním nelegálního podnikání do této oblasti, tak jsem se tohoto jednání, na které jsem obdržel pozvánku dne 28.2.2017, samozřejmě chtěl zúčastnit. O plánovaném jednání jsem se dozvěděl 27.2.2017 a pozvánku na něj obdržel po urgencích následující den. Jednání jsem považoval za natolik zásadní a důležité, že jsem kvůli němu, po obdržení pozvánky, ukončil zahraniční dovolenou.

V den jednání pracovní skupiny, tedy ve čtvrtek 2.3.2017, jsem se po příchodu na ministerstvo dopravy prezentoval na recepci, kde jsem byl uveden v seznamu účastníků jednání pracovní skupiny k taxislužbě a následně mi byl umožněn vstup do příslušných prostor ministerstva.

K mému překvapení jsem byl u vstupu do jednací místnosti pracovní skupiny k taxislužbě JUDr. Ondřejem Michalčíkem vykázán s tím, že mi byla účast zrušena a tato informace mi byla zaslána na e-mail. Tento krok jsem jen obtížně mohl vnímat jinak, než jako nedůvodnou a účelovou výmluvu, která měla patrně „napravit“ jednání sekretariátu odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR, jež mi pozvánku zaslal a připravit půdu pro netransparentní a zákulisní jednání zúčastněných aktérů. Emailovou zprávu o zrušení mé účasti na schůzce jsem si přečetl až v pátek 3.3.2017, o čemž je možno se přesvědčit na Ministerstvu dopravy ČR kontrolou elektronické komunikace – takovou informaci jsem při příchodu na jednání dne 2.3.2017 neměl.

Pražští taxikáři v ten samý den okolo 11 hodin uspořádali protestní jízdu právě proti tomuto netransparentnímu, kabinetnímu jednání, které na ministerstvu dopravy vede zmíněný JUDr. Ondřej Michalčík za podpory náměstka ministra Ing. Ladislava Němce.

Za 4000 pražských taxikářů, mezi nimiž byli i ti protestující, na uvedené jednání nikdo pozván nebyl. Je však více než podivné, že se těchto jednání účastní zástupci, jehož smluvní partneři nedodržují platnou legislativu. Považuji za velmi tristní, že v rámci těchto jednání je opakovaně dáván nadstandardní prostor pro vznášení požadavků a připomínek zástupcům společnosti, která o osobě opakovaně prohlašuje, že není taxislužbou a že neposkytuje přepravní služby. Cituji např. z odst. 2. Smluvních podmínek společnosti UBER B.V.: „Společnost UBER neposkytuje přepravní ani logistické služby a nepůsobí ani jako přepravní společnost.“ Vnímáme, že společnost Uber Czech Republic Technology s.r.o. je členem Hospodářské komory ČR, ale působí v oblasti služeb informační společnosti pouze jako digitální platforma, resp. mobilní aplikace pro zprostředkování přepravy, což konstatoval i rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 1A 96/2015 ze dne 26.10.2016.

 

Vážený pane ministře,

na základě výše uvedených skutečností jsem nucen Vás požádat, nejen za sebe, ale i za řidiče taxi, které zastupuji, o odpovědi na následující dotazy:

1. Z jakého důvodu vyloučil JUDr. Ondřej Michalčík moji osobu z jednání, na které jsem obdržel pozvánku? Byl tento způsob jednání podle Vás standardní a důvodný?

2. Proč se jednání pracovní skupiny k taxislužbě opakovaně účastnili zástupci společnosti UBER, která o sobě prohlašuje, že žádnou taxislužbou není a v oblasti silniční dopravy nepodniká?

3. Proč jako člen hospodářské komory nebyl zástupce A A A radiotaxi s.r.o. pozván již na první jednání pracovní skupiny k taxislužbě, které se uskutečnilo dne 18.1.2017, jehož se přitom účastnili zástupci společnosti UBER, kteří se vyjadřovali k otázkám taxislužby, přestože společnost UBER prohlašuje, že žádnou taxislužbou není a v oblasti silniční dopravy nepodniká?

4. Proč se jednání na téma „přeprava osob pro cizí potřeby – taxislužba“ opakovaně účastní zástupci firmy, která toto označení odmítá a která sama sebe označuje „pouze“ za digitální zprostředkovatelskou platformu? Můžete dopravcům, řidičům i veřejnosti vysvětlit, čím si tuto nadstandardní pozornost zástupců ministerstva dopravy společnost UBER zaslouží?

5. Jak je zajištěna skutečná transparentnost a reprezentativnost jednání pracovní skupiny k taxislužbě? Její dosavadní výstupy dle mého nevyjadřují odpovídající zastoupení a zájmy většiny dopravců a řidičů v oblasti taxislužby na území hl. m. Prahy.

Vzniklou situaci nemohu brát na lehkou váhu. O komickou peripetii se jedná jen zdánlivě – za touto mlhou se skrývají pokusy o jednostranné politikaření, protěžování vybraných zájmů a potlačování argumentů, jež patrně nemají být slyšeny.

Ministerstvo dopravy ČR je odborným a metodickým garantem zákona o silniční dopravě. Jako ústřední orgán státní správy je povinen se touto legislativou řídit. Nezpochybňujte svými aktivitami, resp. aktivitami Vám podřízených úředníků platný zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

S ohledem na výše uvedené Vás žádám o reakci na tento otevřený dopis.

Jiří Kvasnička,
jednatel a ředitel A A A radiotaxi s.r.o.

Ke stažení

Žádost o vyjádření k jednání JUDr. Ondřeje Michalčíka na pracovní skupině k taxislužbě konané dne 2.3.2017 na Ministerstvu dopravy ČR [PDF]

Zápis z jednání pracovní skupiny o novém pojetí taxislužby – Ministerstvo dopravy 18. 1. 2017 [PDF]

Shrnutí povinností dopravců a řidičů v taxislužbě na jednání pracovní skupiny dne 2. 3. 2017 [PDF]