AAA Taxi Objednat taxi

Články

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kategorie:

24. 5. 2016 | A A A radiotaxi s.r.o. zasílá připomínky k legislativnímu návrhu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kategorie:

24. 5. 2016 | Připomínky k legislativnímu návrhu zpracovanému Ministerstvem dopravy ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie:

26. 4. 2016 | Návrh změn některých aspektů právní úpravy taxislužby a dílčí změny vyvolané potřebami praxe. Návrh Ministerstva dopravy pro připomínkové řízení.

Sdělení společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k (v pořadí třetímu) „přepracovanému“ návrhu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Kategorie:

15. 10. 2015 | Reakce na výzvu rozeslanou zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky hl. m. Prahy Kristýnou Bučkovou dne 9. října 2015.

Doplnění připomínek společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

Kategorie:

10. 9. 2015 | Reakce na „poslední aktualizované znění ze dne 24. srpna 2015“ rozeslané zainteresovaným subjektům poradkyní primátorky Kristýnou Bučkovou dne 31. srpna 2015.

Připomínky společnosti A A A radiotaxi s.r.o. k návrhu zákona vypracovanému hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb.)

Kategorie:

2. 9. 2015 | V souvislosti s výzvou Magistrátu hl. m. Prahy, vyzývající provozovatele taxislužby a dispečinky taxislužby k vyjádření se k současné situaci v pražské taxislužbě a k předložení návrhů, které by mohly vést ke zlepšení pražské taxislužby, předkládá společnost A A A radiotaxi s.r.o připomínky k návrhu zákona vypracovanému (jako navrhovatelem) hl. m. Prahou, kterým se mění zákon o silniční dopravě (zák. č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a živnostenský zákon (zák. č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Aktuální situace v pražské taxislužbě – vyjádření Ministerstva dopravy ČR ze dne 17.8. 2015

Kategorie:

17. 8. 2015 | Odpověď JUDr. Ondřeje Michalčíka, ředitele odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR na dopis ze dne 9. 7. 2015, v němž se A A A radiotaxi s.r.o., jménem jednatele Jiřího Kvasničky, vyjadřuje k aktuální situaci v pražské taxislužbě.

Prohlášení společnosti A A A radiotaxi s.r.o. – podpora „Devatera A A A jak zlepšit českou taxislužbu“

Kategorie:

12. 8. 2015 | Společnost A A A radiotaxi s.r.o. prohlašuje, že podporuje veškeré legitimní iniciativy zákonodárných a výkonných orgánů České republiky, podnikatelů a zaměstnanců v taxislužbě, které by vedly k možnému uvedení devatera do praxe.

Usnesení Rady hl. města Prahy č. 1684 ze dne 21.7.2015 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Kategorie:

24. 7. 2015 | Rada hlavního města Prahy vyslovila souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě a uložila primátorce hl.m. Prahy předložit návrh Zastupitelstvu hl.m. Prahy do 10.9.2015.

Aktuální situace v taxislužbě – reakce Ministerstva dopravy ČR ze dne 10.7. 2015

Kategorie:

14. 7. 2015 | Reakce JUDr. Ondřeje Michalčíka, ředitele odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR na dopis Jiřího Kvasničky, jednatele A A A radiotaxi s.r.o. ze dne 30. 6. 2015, k aktuální situaci v taxislužbě, zejména pak na území hl. města Prahy.