Zákony a vyhlášky v oblasti taxislužby

Silniční doprava, provozování taxislužby

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • vyhláška č. 106/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy 

Ceny taxislužby, ochrana spotřebitele

Provoz vozidel na pozemních komunikacích

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
AAA TaxiObjednat taxi
CZ EN