AAA Taxi Objednat taxi

Zákony a vyhlášky v oblasti taxislužby

Silniční doprava, provozování taxislužby

Ceny taxislužby, ochrana spotřebitele

Provoz vozidel na pozemních komunikacích

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
  • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel